Debat sobre el perfil professional entre ILS i MECO

A partir de les jornades de Mediació Comunicativa vam percebre que no es va transmetre d’una forma clara la diferència entre ILS i MC en diferents medis així doncs ens plauria reunir-nos per fer entre tots una distinció que ens ajudi a fiançar ambdós perfils, fent una bona difusió de manera clara i concisa a la societat i usuaris.
A més, també ens agradaria presentar AMECOCAT d’una forma més propera i mostrar els projectes que tenim en ment per realitzar durant aquest any, com per exemple la creació d’un codi deontològic de la figura del Mediació Comunicativa.
AMECOCAT organitza una assemblea oberta i informativa, participen tres entitats de cada sector: 
  • Marta Mundo, representant d'Associació Catalana d'Intèrprets de Llengua de Signes (ACILS)
  • Mar Ibañez, representant d'Associació de Mediació Comunicativa de Catalunya (AMECOCAT)
  • Daniel Buñuelo, president d'Associació d'Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes (AUELS)

L’ordre del dia seria el següent:

1. Presentació
2. Diferenciació del ILS i MC
3. Necessitats de la figura del Mediador Comunicatiu