Nadala LSC per part de la Direcció General de Política Lingüística