Participació de una prova test d'accesibilitat per televisió amb ILSC

Un usuari signant que va participar les proves de test realizada per Marta Bosch, i el soci valora i opinió sobre l'accesibilitat de televisió amb l'intèrpret de llengua de signes catalana.