La revista de Fundación Cares publica una noticia

La revista institucional de Fundación Cares, es va publicar de un petit article sobre la creació d'associació. Es poden veure aquest enllaç revista, pagina 8.