Primera activitat publica d'AUELS

La primera activitat publica que organitza per l'AUELS de recent creació, va reunir amb els estudiants de diferents centres i nivells junt 3 persones sordes usuaries de LSC. Tot estona signant i praticant. Va ser exit participació amb un total de 16 persones.