PRESENTACIÓ


AUELS, Associació d’Usuaris i Estudiants de Llengua de Signes, és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit autonòmíc es va constituir el 24 de desembre de 2014. Com a conseqüència de la necessitat de disposar d’una associació específicament destinada a les persones usuàries de la Llengua de Signes i als estudiants que s’hi estan formant, tant a nivell de coneixement de la llengua i cultura, com de la seva interpretació i/o mediació comunicativa.

Missió i objectius de l'AUELS, poden veure el text d'estatuts (prem enllaç externa).

La Junta Directiva d’AUELS està formada en la següent, totes elles usuàries de Llengua de Signes Catalana (LSC):

      President:              Daniel Buñuelo Guerrero 
      Secretària:             Inmaculada Nogués López 
      Tresorer:                David Cañizares Muñiz
      Vocal:                     Ramon Munt Alfaro