FES-TE SOCI@

QUINES AVANTATGES TÉ ASSOCIAR-SE?

Gràcies a la participació dels socis i sòcies en les nostres activitats i a les seves aportacions, AUELS disposa de recursos econòmics suficients per a mantenir-se. Tanmateix, associar-se a AUELS dóna un seguit d'avantatges econòmiques, no tant sols per les activitats organitzades, sinó també pels serveis d'AUELS


Per pagar la quota de soci/a, el número de compte corrent per realitzar la transferència bancària de l' entitat “CaixaBank” és: ES95 2100 1401 7802 0020 6036

SOCI USUARI: Quota soci anual 30€

Perfil de soci/a i requisits:
 • Persones sordes, sordcegues, i oïdores, com a usuaris de LSE-LSC amb nivell avançat, expert o nadius. Les persones sordes i sordcegues han de presentar el seu document de reconeixement de grau de discapacitat.
 • Per a oïdors, cal presentar la seva titulació d’estudis de la Llengua de Signes en els últims 3 anys i, també, en el supòsit de que es participi en alguna tasca dins del Moviment Associatiu, caldrà presentar un certificat acreditatiu.
 • Per a professionals que utilitzen la LS, caldrà presentar el seu currículum relacionat amb la Comunitat Sorda i Sordcega.
Avantatges i drets del soci/a:
 • Assistir a l’assemblea amb dret de veu i vot.
 • Rebre tota la informació de l’associació (documents, agenda, circular, emails, recursos, assessorament...).
 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.
 • Descomptes per la compra d’articles a la Llibreria Alibri.
 • Possibilitat d’entrar com a membre de la junta directiva.
 • Participar dels serveis d’AUELS.
Documentació a presentar:
 • Fotocopia de DNI
 • Fotocopia de certificat de discapacitat reconeguda minim 33%
 • Fotocopia de certificats o diploma de cursos de formació de LSE-LSC.
 • Fotocopia de certificat d' empresa per a professionals que treballen dins de la CS.
 • Certificat de les tasques de voluntariat o de soci de quasevol de les associacions relacionades amb la Comunitat Sorda, Sordcega o la Llengua de Signes

SOCI ESTUDIANT: Quota soci anual 20€
Perfil de soci/a i requisits:
Persones que actualment siguin estudiants de LSE-LSC: cursos de comunicació (associacions), cicle formatiu de Mediació Comunicativa i estudis universitaris i/o Doctorats relacionats amb la Llengua de Signes. Caldrà presentar un certificat o similar on es faci constar els estudis que s’estan realitzant.
Avantatges i drets de soci/a:
 • Assistir a l’assemblea amb dret de veu però sense vot
 • Rebre tota la informació de l’associació (documents, agenda, circular emails, recursos, assesorament...).
 • Descomptes per la compra d’articles a la Llibreria Alibri.
 • Participar dels serveis d’AUELS.
 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.
 • Possibilitat de fer les pràctiques amb les activitats organitzades per AUELS.
Documentació a presentar:
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia dels certificats o diplomes de cursos formació de LSE-LSC acabats de quaselvol nivell, o bé, un certificat conforme s’està cursant un nivell determinat.

SOCIS NOUVINGUTS: Quota soci anual 20€
Perfil de soci/a i requisits:
Persones que encara no han tingut contacte amb la Llengua de Signes o el seu nivell competencial no els permet encara comunicar-se. Amb dret de veu però sense vot.
Avantatges i drets de soci/a:
 • Assistir a l’assemblea amb dret de veu però sense vot
 • Rebre tota la informació de l’associació (documents, agenda, circular emails, recursos, assesorament...).
 • Descomptes per la compra d’articles a la Llibreria Alibri.
 • Participar dels serveis d’AUELS.
 • Participar i accés a les activitats organitzades per AUELS.
Documentació a presentar:
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat reconeguda, mínim 33%
 • Fotocòpia dels certificats o diplomes de cursos formació de LSE-LSC si ja han estat acabats anteriorment.

SOCI BENEFICIARIS: Quota soci anual 0€
Perfil de soci/a i requisits:
Familiars que no volen esdevenir associats usuaris/estudiants/nouvinguts. En aquest cas, no hi haurà quota d’associat però sí que caldrà abonar els imports de les activitats a les quals assisteixin:
 1. familiars de primer grau d’un associat usuari/estudiant/nouvingut, la relació dels quals ha d’afectar a, com a mínim, un menor d’edat.
 2. germans menors d’edat d’associats menors d’edat usuaris/estudiants/nouvinguts.
 3. altres familiars.

Documentació a presentar:
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat reconeguda, mínim 33%